तुमच्या मुलाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचं सांगतात ही चिन्ह, दुर्लक्ष करू नका. 

मुलाला वेळ न दिल्याने ती तणावग्रस्त होऊ शकतात. जर ही लक्षणं मुलांमध्ये दिसली तर समजून घ्या की त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

आजच्या व्यस्त दिनक्रमात पालकांना मुलांसोबत वेळ घालवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. याचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. ज्या घरात दोन मुले आहेत, त्या घरांमध्ये दोघांनाही समान वेळ द्यावा.

असे न केल्याने मुलांमध्ये मत्सराची भावना निर्माण झाली आहे. अशा मुलांना उपेक्षित वाटू लागते. अशी अनेक लक्षणे आहेत, जी मुलाच्या वागण्यातून दिसून येतील.

ही लक्षणे ओळखून, तुम्ही ताबडतोब मुलाशी बसून बोलले पाहिजे. त्याच्यासोबत वेळ काढण्याचा प्रयत्न करा आणि मुलाच्या समस्या ऐका. चला जाणून घेऊया अशी लक्षणे जी सांगतात की मुलाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

बाळाला शांत करणे हे चांगलं लक्षण नाही

जर लक्ष नसल्यामुळे मूल शांत झाले असेल तर ते चांगले लक्षण नाही. अशा स्थितीत मूल तणावाने घेरले जाऊ शकते किंवा तो कोणत्यातरी मानसिक आजाराचा बळी ठरू शकतो. मुलाला वेळ द्या, परंतु त्याला एकटे सोडू नका. प्रत्येक वेळी कोणीतरी मुलासोबत असावे.

जास्त रडणे किंवा जास्त प्रतिक्रिया देणे

जर तुम्ही मुलाकडे लक्ष दिले नाही तर तो तुमचे लक्ष वेधण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करेल. तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी मुलं कधी-कधी जास्त प्रतिक्रिया देतात. खूप रडणे किंवा मोठ्याने ओरडणे किंवा नाटकीय पद्धतीने गोष्टी करणे हे लक्षण आहे की तुम्ही बाळाकडे लक्ष देत नाही.

जेव्हा मूल वाईट शब्द वापरते

मूलही तुमचे लक्ष वेधण्यात अपयशी ठरले आहे आणि तुम्ही लक्ष देत नाही असे त्याला वाटू लागले आहे. अशा परिस्थितीत मुले त्यांच्या पालकांबद्दल नकारात्मक होतात. ही अनुभूती तुम्हाला त्यांच्या बोलीभाषेतून किंवा शब्दांच्या वापरातून मिळेल.

मुलांचा राग, कधीकधी त्यांच्या शब्दांमधून प्रतिबिंबित होतो. जर त्यांच्या बोलण्याच्या पद्धतीत फरक असेल तर समजून घ्या की ते तुमच्याबद्दल काही नाखूष आहेत. लक्ष नसल्यामुळे मुलं अशी भाषा वापरू लागतात.

बाळाला आजूबाजूला राहायचं आहे

जर मुल तुमच्यासोबत जास्त वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर समजून घ्या की त्याला तुमचे लक्ष हवे आहे. तुमचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी किंवा तुमच्यासोबत राहण्यासाठी मुले मोठ्याने बोलतात. या चिन्हावरून समजून घ्या की तुम्हाला मुलासाठी वेळ द्यावा लागेल. हे चिन्ह सांगते की तुमचे मूल मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आहे.

हट्टी स्वभावाला हलक्यात घेऊ नका

जेव्हा तुम्ही मुलाला वेळ देत नाही तेव्हा मूल हट्टी होते. तुम्ही वारंवार व्यत्यय आणल्यानंतरही ते तेच करतील, ज्यासाठी तुम्ही नकार दिला होता. तुमचे लक्ष वेधण्यासाठी ते हे देखील करू शकतात. मुलंही खोडसाळ प्रयत्न करतात. एखाद्या विशिष्ट गोष्टीसाठी ते तुमच्यासमोर हट्ट करू शकतात.

ही सर्व चिन्ह सांगतात की आपल्याला मुलासह अधिक वेळ घालवण्याची आवश्यकता आहे. मुलासाठी वेळ दिल्याशिवाय चांगले संगोपन शक्य नाही त्यामुळे या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.

Leave a Comment